ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,058
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
27,950
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
65,152
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 ก.ค. 2564
2ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25636 ม.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ8 ก.ค. 2563
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม10 มี.ค. 2563
5ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ม.ค. 2563
6ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส7 ม.ค. 2563
7ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ7 ม.ค. 2563
8ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2563
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563

1