ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
10,610
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
47,812
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.22 ก.พ. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 ก.พ. 2566
3คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256222 ก.พ. 2566
4คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี22 ก.พ. 2566
5คุู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ22 ก.พ. 2566
6การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด1 ก.พ. 2562
7การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256210 เม.ย. 2561

1