ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
10,610
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
47,812
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 ม.ค. 2566
2ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 25659 ก.พ. 2565
3นโยบายทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด1 ธ.ค. 2564
4นโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง1 ธ.ค. 2564
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
6นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง1 ธ.ค. 2563
7นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบ1 ธ.ค. 2563
8ตารางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล เป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล6 ต.ค. 2563
9นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2563

1