ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,058
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
27,950
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
65,152
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ''แม่ขอดเกมส์'' ปีงบประมาณ 256518 พ.ค. 2565
2คำสั่งเรื่องปรับปรุง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 พ.ค. 2565
3คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล17 พ.ค. 2565
4คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท29 ม.ค. 2564
5ประกาศใช้แผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 ธ.ค. 2563
6ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2563
7ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256418 ก.ย. 2563
8แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด24 ก.ค. 2563
9คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวีดเชียงใหม่ ที่ 4/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่28 มี.ค. 2563
10คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด30 ธ.ค. 2562
11คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดอค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด30 ธ.ค. 2562
12คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด30 ธ.ค. 2562
13คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด30 ธ.ค. 2562
14ประกาศ การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด15 ต.ค. 2562
15แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 30 เม.ย. 2562

1