ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
10,610
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
47,812
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่วงเนิ้ง ด้วยในวันวิสาขบูชา

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลโหล่งขอดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระธาตุม่วงเนิ้ง​ วันที่​ 3-4​ เดือนพฤษภา​คม​ พ.ศ.2566​ ณ​ วัดพระธาตุ​ม่วงเนิ้ง​ ม.5 ตำบล​โหล่งขอด​ อำเภอ​พร้าว​ จังหวั​ดเชียงใหม่​

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสาน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุม่วงเนิ้ง ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
4. เพื่อทำนุบำรุง โบราณสถาน ศาสนสถานในตำบลโหล่งขอด
5.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในพุทธศาสนพิธีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น และ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
6.เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก เห็นถึงความสำคัญ และมีความตั้งใจในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน


 
03 พฤษภาคม 2566