ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
418
เดือนที่แล้ว
2,556
ปีนี้
21,230
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
58,432
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

นายสราวุธ มูลปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับต้น
โทร 053-348222 กด17


นางสาวศศิธร ฮอมแปง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


-ว่าง-
ครู ค.ศ.1
โทร 053-348222 กด21


นางยุพิณ หาญกล้า
ครู ค.ศ.2
โทร 053-348222 กด21


นางสาวรัชนีกร สิงห์หมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเพ็ชลี ภาวังค์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางสาวนิดดา พลหาญ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางนพเก้า วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นายณัฐพล หาญกล้า
ภารโรง
โทร 053-348222 กด22


นางสาวเข็มพร เรือนเงิน
แม่บ้าน
โทร 053-348222 กด22


นางสาววิกานดา นาวา
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางสาวอัมพร ปันทอง
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี
จ้างเหมาบริการจัดทำฎีกาบัญชีฯ


นางสาวอัญชลี เพิ่งเติง
จ้างเหมาบริการช่วยดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางสาวกรรณิการ์ คุณชนะ
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22


นางสาวฐิตาภา วันจันทร์
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก
โทร 053-348222 กด22