ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
813
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
3,176
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
40,378
ไอพี ของคุณ
44.192.38.49

นางอัญชลี เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


นางสาวจุฑามาส จันทะเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธมลวรรณ ธิปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางยุวรรณดา กลิ่นทับ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวรักษณาลี สุขศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวชญานิศา ขุนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปรัศนีย์ บุญตัน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง