ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
813
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
3,176
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
40,378
ไอพี ของคุณ
44.192.38.49

นายศรีวรรณ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด


นายศรีวรรณ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชนินทร์ ท่าว่อง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าที่ ร.ท.สุรพงษ์ ทองอินที
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางกมลพร ธรรมชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวธัญชนก ศรีวิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพลากร ทรวงคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภิญญา ภานันท์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐธิตรา อาญาบัตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกัลยา ตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกนกวรรณ คำแปง
แม่บ้าน


นายรัชชานนท์ บุญโท
พนักงานขับรถยนต์


นายพินิตย์ ดวงแสง
นักการภารโรง


นายนนทชัย พลหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบรรจง เรือนแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวสุรีย์รัตน์ ธงชัย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการป้องกันฯสำนักปลัด)


นายกิตติพงศ์ บุตรเบอะ
คนงานทั่วไป


นายวัชรินทร์ อินทพันธ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันฯสำนักปลัด)


นายกฤตนัย ไชยวงค์
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันฯ


นางสาววุฒิพร เนตรสุรา
จ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข


นายเดช ใจเพ็ญ
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันฯ