ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
10,610
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
47,812
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นายศรีวรรณ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด


นายศรีวรรณ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชนินทร์ ท่าว่อง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าที่ ร.ท.สุรพงษ์ ทองอินที
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางกมลพร ธรรมชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสถาพร พรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายพลากร ทรวงคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกัลยา ตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกนกวรรณ คำแปง
แม่บ้าน


นายรัชชานนท์ บุญโท
พนักงานขับรถยนต์


นายพินิตย์ ดวงแสง
นักการภารโรง


นายนนทชัย พลหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบรรจง เรือนแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวสุรีย์รัตน์ ธงชัย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการป้องกันฯสำนักปลัด)


นายกิตติพงศ์ บุตรเบอะ
คนงานทั่วไป


นายวัชรินทร์ อินทพันธ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันฯสำนักปลัด)


นายกฤตนัย ไชยวงค์
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันฯ


นางสาวชุติมา หงษ์ประสิทธิ์
จ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข


นายเดช ใจเพ็ญ
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันฯ