ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
10,610
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
47,812
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

1
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
24 มีนาคม 2566

การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบเเก๊ส,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
16 พฤศจิกายน 2565

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายเคลื่อนที่ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

.

30 สิงหาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ),องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

.

01 สิงหาคม 2565

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

07 กรกฎาคม 2565

ประกาศสาธารณสุข กำหนดสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะ เขตปลอดบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
17 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง ปิดศูนย์พักคอย,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

.

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
20 เมษายน 2565

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
07 เมษายน 2565

ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
31 มีนาคม 2565

ประกาศ การเปิดเรียน ณ สถานที่ตั้ง (On site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโหล่งขอด,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
31 มีนาคม 2565

ประกาศ รับสมัครนักเรยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการรักการเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
24 มีนาคม 2565

คำสั่ง เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)