ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
797
ปีนี้
6,734
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
8,548
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

นายประจักษ์ วงค์ปัญญา ปลัดองการบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี

11 สิงหาคม 2564

ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นายนพดล ขุนแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเม็ง ร่วมออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นายนพดล ขุนแก้ว

03 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมโครงการขยายผลโหล่งขอดโมเดลและเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด โดย กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนโหล่งขอด พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

02 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมการจัดกำลังคนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด เพื่อจัดกำลังคนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 26 มกราคม 2564 โดยนายอำเภอพร้าว ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าอุทยานศรีลานา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมการจัดกำลังคนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด เพื่อจัดกำลังคนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

26 มกราคม 2564

การประชุม สปสช. อบต.โหล่งขอด ครั้งที่ 2/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
20 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

05 ธันวาคม 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
04 ธันวาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหลวง

23 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

การประชุม สปสช. อบต.โหล่งขอด ครั้งที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
21 ตุลาคม 2563

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว 2. ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ 3. ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 4. ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว ออกบริการฉีดวัคซีนฯ แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดทั้ง 9 หมู่บ้าน

28 กันยายน 2563

จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3) ณ บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 3 และ บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25 สิงหาคม 2563

วันแม่เเห่งชาติ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายจรูญ อินทวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำสมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ตลอดจนพสกนิกรร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเจติยบรรพต หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
๓. เป็นแหล่งให้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์
๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
๕. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

12 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)