ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
164
เดือนที่แล้ว
69
ปีนี้
971
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
971
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหลวง

23 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว 2. ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ 3. ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 4. ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว ออกบริการฉีดวัคซีนฯ แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดทั้ง 9 หมู่บ้าน

28 กันยายน 2563

จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3) ณ บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 3 และ บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25 สิงหาคม 2563

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำโดย นายจรูญ อินทวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำสมาชิกสภาฯ พนักงานฯ คณะอุบาสก/อุบาสิกา และพสกนิกรตำบลโหล่งขอด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 4 (ธ) วัดเจติยบรรพต ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล รักษา ฟื้นฟู และรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายอย่างชาญฉลาด 4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในหมู่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมกันปลูก ณ ศูนย์ชราบาลตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2563

โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดจัดกิจกรรม โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลโหล่งขอด , เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ ศล.7 , เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้พร้าว ที่ชม.7 (บ้านหลวง) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โหล่งขอด และ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

15 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพัฒนาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

13 มีนาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

10 มีนาคม 2563

จัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

11 มกราคม 2563

โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

19 ธันวาคม 2562

 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหลวง

23 ตุลาคม 2562

จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562

28 กันยายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)