ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
529
เดือนที่แล้ว
487
ปีนี้
529
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
2,343
ไอพี ของคุณ
18.204.42.98เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

05 ธันวาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหลวง

23 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว 2. ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ 3. ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 4. ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว ออกบริการฉีดวัคซีนฯ แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดทั้ง 9 หมู่บ้าน

28 กันยายน 2563

จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ คนโหล่งขอดไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 3) ณ บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 3 และ บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25 สิงหาคม 2563

วันแม่เเห่งชาติ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายจรูญ อินทวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำสมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ตลอดจนพสกนิกรร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเจติยบรรพต หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
๓. เป็นแหล่งให้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์
๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
๕. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

12 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ชราบาล (โฮงยาหมอเมือง) วัดเจติยบรรพต หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพิ่มปริมาณต้นไม้ในป่าและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าไม้
๒. สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล รักษา ฟื้นฟู และรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายอย่างชาญฉลาด
๔. กระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในหมู่นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

28 กรกฎาคม 2563

โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดจัดกิจกรรม โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลโหล่งขอด , เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ ศล.7 , เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้พร้าว ที่ชม.7 (บ้านหลวง) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โหล่งขอด และ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

15 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพัฒนาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

13 มีนาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

10 มีนาคม 2563

จัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

11 มกราคม 2563

โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

19 ธันวาคม 2562

 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหลวง

23 ตุลาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)