ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
429
เดือนที่แล้ว
1,369
ปีนี้
11,176
ปีที่แล้ว
11,691
ทั้งหมด
24,681
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38

1
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฎิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฎิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับห้าภาคีโหล่งขอด ได้จัดทำ โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก เห็นถึงความสำคัญ และมีความตั้งใจในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

14 มิถุนายน 2565

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด“แม่ขอดเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้จัดทำ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด“แม่ขอดเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาทุ่งแดง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลโหล่ง
ขอดได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้รับการเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
กีฬาฟุตบอล 11 คน
อันดับที่ 1 = ทีมแม่สายนาเลา
อันดับที่ 2 = ทีมบ้านหลวง A
อันดับที่ 3 = ทีมป่าห้า

กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
อันดับที่ 1 = ทีมแม่บอน
อันดับที่ 2 = ทีมนาเม็ง
อันดับที่ 3 = ทีมป่าห้า

กีฬาตะกร้อชาย
อันดับที่ 1 = ทีมแม่บอน
อันดับที่ 2 = ทีมนาเม็ง
อันดับที่ 3 = ทีมวังผา

กีฬาตะกร้อหญิง
อันดับที่ 1 = ทีมนาเม็ง
อันดับที่ 2 = ทีมแม่บอน
อันดับที่ 3 = ทีมป่าห้า

07 มิถุนายน 2565

งานกีฬาวันเปิดวันแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

.

07 มิถุนายน 2565

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕",องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕" ช่วงวันที่ ๑ - ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโหล่งขอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว ๒. เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ ๓. เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ๔. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน
08 เมษายน 2565

ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

คณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิก ตัวแทนเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว หมู่ที่ 4 บ้านแม่บอน ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

10 มีนาคม 2565

ขอบคุณคณะครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม นำโดยนางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 มีนาคม 2565

ขอบคุณ หจก. พร้าวสินไพศาล,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 มีนาคม 2565

ขอบคุณผู้มีอุปาระคุณทุกท่านทุกภาคส่วน,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ให้แก่ผู้กักตัว ภายในตำบลโหล่งขอด,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 มีนาคม 2565

ขอบคุณคุณบุญช่วย บุญขัน กับคุณเอื้องพร คำขัติ ได้บริจาคไข่ไก่ให้กับผู้กักตัว จำนวน 100 แผง,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
02 มีนาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีทำบุญสืบชะตาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
27 มกราคม 2565

 พิธีสาบานตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th

พิธีสาบานตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นายกและคณะผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบลโหล่งขอก ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

17 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการปฎิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด,longkhod.go.th
17 มกราคม 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)