ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
797
ปีนี้
6,734
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
8,548
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท29 ม.ค. 2564
2ประกาศใช้แผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 ธ.ค. 2563
3ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2563
4ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256418 ก.ย. 2563
5แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด24 ก.ค. 2563
6คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวีดเชียงใหม่ ที่ 4/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่28 มี.ค. 2563
7คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด30 ธ.ค. 2562
8คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดอค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด30 ธ.ค. 2562
9คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด30 ธ.ค. 2562
10คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด30 ธ.ค. 2562
11ประกาศ การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด15 ต.ค. 2562
12แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 30 เม.ย. 2562

1