ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
315
เดือนที่แล้ว
754
ปีนี้
2,371
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
4,185
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 ธ.ค. 2563
2ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2563
3ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256418 ก.ย. 2563
4แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด24 ก.ค. 2563
5คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวีดเชียงใหม่ ที่ 4/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่28 มี.ค. 2563
6แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 30 เม.ย. 2562

1