ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
430
เดือนที่แล้ว
1,962
ปีนี้
13,139
ปีที่แล้ว
11,691
ทั้งหมด
26,644
ไอพี ของคุณ
3.229.117.123

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 25659 ก.พ. 2565
2นโยบายทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด1 ธ.ค. 2564
3นโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง1 ธ.ค. 2564
4นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
5นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง1 ธ.ค. 2563
6นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบ1 ธ.ค. 2563
7ตารางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล เป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล6 ต.ค. 2563
8นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2563

1