ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
797
ปีนี้
6,734
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
8,548
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

นายประจักษ์ วงค์ปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด


นายนคร กันกา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชนินทร์ ท่าว่อง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางกมลพร ธรรมชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวธัญชนก ศรีวิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายลิขิต สิงห์สุติน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภิญญา ภานันท์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐธิตรา อาญาบัตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกนกวรรณ คำแปง
แม่บ้าน


นายรัชชานนท์ บุญโท
พนักงานขับรถยนต์


นายพินิตย์ ดวงแสง
นักการภารโรง


นายนนทชัย พลหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบรรจง เรือนแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวกัลยา ตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุรีย์รัตน์ ธงชัย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการป้องกันฯสำนักปลัด)


นายกิตติพงศ์ บุตรเบอะ
คนงานทั่วไป


นายเดช ใจเพ็ญ
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันฯ


นายวัชรินทร์ อินทพันธ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันฯสำนักปลัด)