ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
6
เดือนนี้
170
เดือนที่แล้ว
170
ปีนี้
977
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
977
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19

นางอัญชลี เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


นางสาวจุฑามาส จันทะเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธมลวรรณ ธิปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวพัชราภรณ์ เขื่อนค่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวรักษณาลี สุขศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางศิราณี ดวงบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน