ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
315
เดือนที่แล้ว
754
ปีนี้
2,371
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
4,185
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197

นางอัญชลี เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


นางสาวจุฑามาส จันทะเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธมลวรรณ ธิปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางยุวรรณดา กลิ่นทับ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวรักษณาลี สุขศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางศิราณี ดวงบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน