ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
487
ปีนี้
556
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
2,370
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17

นางอัญชลี เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


นางสาวจุฑามาส จันทะเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธมลวรรณ ธิปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวพัชราภรณ์ เขื่อนค่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวรักษณาลี สุขศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางศิราณี ดวงบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน