ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
487
ปีนี้
556
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
2,370
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17

นายสราวุธ มูลปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับต้น


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
ครู ค.ศ.1


นางยุพิณ หาญกล้า
ครู ค.ศ.2


นางประภัสสร พงค์พันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเพ็ชลี ภาวังค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิดดา พลหาญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางนพเก้า วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายณัฐพล หาญกล้า
ภารโรง


นางสาวเข็มพร เรือนเงิน
แม่บ้าน


นางสาววิกานดา นาวา
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวอัมพร ปันทอง
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวณัฐพร ศรีออน
จ้างเหมาจัดทำฎีกาบัญชีฯ


นางสาวเจนจิรา นาแก้ว
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวกรรณิการ์ คุณชนะ
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก