ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
995
เดือนที่แล้ว
1,420
ปีนี้
995
ปีที่แล้ว
11,691
ทั้งหมด
14,500
ไอพี ของคุณ
3.91.92.194

นายสราวุธ มูลปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับต้น


นายฐิตตะวัน ปรีดิ์เปรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
ครู ค.ศ.1


นางยุพิณ หาญกล้า
ครู ค.ศ.2


นางสาวรัชนีกร สิงห์หมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเพ็ชลี ภาวังค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิดดา พลหาญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางนพเก้า วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายณัฐพล หาญกล้า
ภารโรง


นางสาวเข็มพร เรือนเงิน
แม่บ้าน


นางสาววิกานดา นาวา
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวอัมพร ปันทอง
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวณัฐพร ศรีออน
จ้างเหมาจัดทำฎีกาบัญชีฯ


นางสาวเจนจิรา นาแก้ว
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวกรรณิการ์ คุณชนะ
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก


นางสาวฐิตาภา วันจันทร์
จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก