ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
512
เดือนที่แล้ว
487
ปีนี้
512
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
2,326
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ cc-3-401.4322 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256321 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256324 มิถุนายน 2563
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด09 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด หมายเลขทะเบียน 83-4126 เชียงใหม่31 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น 7130 จำนวน 2 หลอด เพื่อใช้ในงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด23 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3-5 หมู่ที่ 3 บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256308 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการอันมีลักษณะเป็นงานบริการ เพื่อปฎิบัติงานบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 256202 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโหล่งขอด เส้นทางตั้งแต่ บ้านหลวง บ้านฮ่างต่ำ บ้านนาเม็ง บ้านป่าแต้ง ประจำเดือนมกราคม 256327 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด เส้นทางบ้าน ทุ่งแดง บ้านแม่บอน บ้านแม่สายนาเลา ประจำเดือนมกราคม 2563..27 ธันวาคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่09 กันยายน 2563
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด30 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่งขอด20 พฤษภาคม 2563
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ำล้น ห้วยแม่สาย จุดที่ 1 ท่าสวนกำปอง หมู่ที่ 7 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง15 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยูร ตาคำ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 บ้านหลวง30 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อจำลอง ซอย 3 บ้านหลวง หมู่ที่ 6 บ้านหลวง30 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอุ้ยปลา บ้านหลวง หมู่ที่ 6 บ้านหลวง30 เมษายน 2563
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด30 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านป่าเมี่ยง ตำบลโหล่งขอด27 เมษายน 2563
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด27 เมษายน 2563
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ำล้น ห้วยแม่สาย จุดที่ 2 ท่าต้นผึ้ง บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ตำบลโหล่งขอด27 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางรางระบายน้ำถนนเข้าวัดทุ่งแดง บ้านทุ่งอดง หมู่ที่ 104 มีนาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง04 มีนาคม 2563
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ำล้น ห้วยแม่สาย จุดที่ 2 ท่าต้นผึ้ง บ้านแม่สายป่าเมี้ยง04 มีนาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังผา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแดง26 กุมภาพันธ์ 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256331 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.256330 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256328 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.256331 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.256231 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256230 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.256231 ตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.256230 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.256231 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256231 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.256230 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256231 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.256230 เมษายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1