ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
418
เดือนที่แล้ว
2,556
ปีนี้
21,230
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
58,432
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ cc-3-401.4322 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256321 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256324 มิถุนายน 2563
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด09 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด หมายเลขทะเบียน 83-4126 เชียงใหม่31 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น 7130 จำนวน 2 หลอด เพื่อใช้ในงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด23 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3-5 หมู่ที่ 3 บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256308 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการอันมีลักษณะเป็นงานบริการ เพื่อปฎิบัติงานบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 256202 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโหล่งขอด เส้นทางตั้งแต่ บ้านหลวง บ้านฮ่างต่ำ บ้านนาเม็ง บ้านป่าแต้ง ประจำเดือนมกราคม 256327 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด เส้นทางบ้าน ทุ่งแดง บ้านแม่บอน บ้านแม่สายนาเลา ประจำเดือนมกราคม 2563..27 ธันวาคม 2562
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรรทุกดี(เซล) แบบดับเบิ้้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔)16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔)21 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 พึง ธันวาคม พ.ศ.2563)01 กุมภาพันธ์ 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 207 ธันวาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 -เชื่อมหมู่ 7 ดอยต้นงิ้ว บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 705 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการ คสล.ไปป่าช้าบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 923 กรกฎาคม 2564
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำองค์การบริหารสวนตำบลโหล่งขอด05 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพานปางต้นหนุน หมู่ที่ ๗ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่01 มิถุนายน 2564
โครงการซ่อมสร้างฝายป่าถึ่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่บอน 12 พฤษภาคม 2564
ซ่อมสร้างฝายประชาอาสา หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง11 พฤษภาคม 2564
โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าก่อเติม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแดง 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางข้ามท่าต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง30 มีนาคม 2564
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างฝายทุ่งแดง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแดง18 มีนาคม 2564
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 5-7(ช่วงบ้านดอย ) หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า18 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบ้านนายประพันธ์ถึงสวนนายสุวิทย์ บ้านแม่บอน หมู่ที่ ๔ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวยตาเหิน หมู่ที่่ ๕ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อดิน บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าช้า บ้านนาเม็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่27 มกราคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256503 มกราคม 2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.256431 มีนาคม 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256428 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.256431 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256331 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.256330 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256328 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.256331 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.256231 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256230 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.256231 ตุลาคม 2562
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1